• Czynne: Pon - Piąt. 8.00 - 17.00

Spotkanie Dealerów-Dystrybutorów w Dusseldorfie w siedzibie BtS

W drugim tygodniu pałşdziernika w siedzibie BtS odbyło się coroczne spotkanie Sales Manager Meeting. Jest to spotkanie menadżerów ds. sprzedaży produktów BtS , DUI oraz Halcyon min. z Włoch, Hiszpanii, Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Spotkanie miało na celu podsumowanie minionego roku, jego przeanalizowanie oraz szczegółowe porównanie z latami poprzednimi, oraz omówieniem przyszłorocznych strategii dotyczących sprzedaży oraz promocji naszych produktów . W spotkaniu oprócz wyżej wymienionych osób biorą udział główni przedstawiciele oraz właściciele firm DUI , Halcyon oraz BtS. Czyli Susan Long i Oren Shaffer, ( DUI) Mark Mesersmith i Jarrord Jablonski ( Halcyon), Thomas Dederisch i Robert Jablosnski ( BtS). Tegoroczne spotkanie w opinii wszystkich zgromadzonych było najbardziej owocnym i najbardziej dynamicznym spotkaniem na przełomie ostatnich kilku lat. Mamy nadzieje, że przyszły rok dokładnie to odzwierciedli i przyniesie realizacje zamierzonych planów !

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

7 + szesnaście =