• Czynne: Pon - Piąt. 8.00 - 17.00

Sparmann – Niemcy

Technical Diving Center zorganizowało techniczny wyjazd nad niemiecki kamieniołom Sparmann mający na celu przeprowadzenie szkoleń nurkowych i instruktorskich na poziomy Advanced Nitrox Diver PSAI, CCR Air Diluent Diver PSAI, Fundamental Trimix Instruktor PSAI i CCR Air Diluent Instruktor PSAI. Wyjazd składał się z 3 dni nurkowych podczas których wszyscy kandydaci wykonali po 6 nurkowań szkoleniowych. Uczestnicy kursu Advanced Nitrox Diver: Robert Lenartowicz i Arkadiusz Króżel pod okiem Roberta Jabłońskiego i Adriana Żywiołka, ukończyli wynikiem pozytywnym cały kurs wykonując szereg nurkowań w zakresie głębokości od 20 do 45 m używając po raz pierwszy wysokich nitroksów jako gazów dekompresyjnych, natomiast w zakresie nurkowań na obiegach zamkniętych kurs CCR Air Diluent Diver PSAI dokończyli Paweł Włodarczak i Wojciech Kiejweski którzy po wielu godzinach spędzonych zarówno nad jak i pod woda uzyskali uprawnienia nurków rebreatherowych pod przewodnictwem Roberta Jabłońskiego w asyście Jacka „ Fothera” Klajna który w chwili obecnej jest kandydatem na instruktora rebretherowego. Artur Ksycki jako kandydat na instruktora Extende Range Nitrox PSAI i Fundamental Trimix 60m PSAI. rozpaczą nurkowania stażowe jednocześnie asystując Robertowi Jabłońskiemu zarówno w warsztatach i nurkowaniach technicznych podczas całego pobytu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

12 − 5 =