• Czynne: Pon - Piąt. 8.00 - 17.00

Open Water Sport Diver PSAI – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania.
Uprawniający do nurkowań na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Organizacja PSAI oferuje kurs podstawowy z najwyższym maksymalnym limitem głębokości spośród wszystkich organizacji nurkowych.

  • Kurs PSAI Sport Diving
  • Cena 1800 PLN
  • Rodzaj kursu Rekreacyjny
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
min.15 godz. (czas trwania wykładu wynosi ok. 2,5 godz.)
Wykłady obejmują następujące tematy :
– historia nurkowania i struktura organizacji,
– sprzęt nurkowy,
– środowisko i fizyka nurkowania,
– medycyna nurkowa,
– teoria dekompresji,
– technika nurkowania,
– omówienie pytań egzaminacyjnych – przygotowanie do egzaminu,
– egzamin.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • wiek od 15 lat (do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)*,
  • aktualne badania lekarskie.

*Po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów – przewodników lub instruktorów.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Składają się z:
  • czterech sesji nurkowych w warunkach basenowych lub basenopodobnych,
  • sześć nurkowań w wodach otwartych wraz z egzaminem (każde nurkowanie min. 20 minut).

 

EGZAMIN 

Odbywa się na wodach otwartych, 4 nurkowania każde trwa minimum 15 min.

serwis sprzętu nurkowego

Uprawnienia po ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia go do nurkowania na głębokość  do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Certyfikat OWSD PSAI daje absolwentowi kursu podstawowego najwyższe uprawnienia nurkowe spośród uprawnień podstawowych wszystkich organizacji nurkowych na świecie oraz możliwość kontynuowania edukacji na wyższe szczeble nurkowe.

Inne kursy oraz specalizacje: