• Czynne: Pon - Piąt. 8.00 - 17.00

KURS ISTRUKTORSKI BYDGOSZCZ

Podczas pierwszych dwóch weekendów Marca w Bydgoszczy, odbyło się szkolenieinstruktorskie zorganizowane przez Igora Burdzińskiego, właściciela centrumnurkowego Meduza, oraz kandydata na stopień instruktora trenera w PSAI. Całeszkolenie zostało podzielone na dwie części i tak pierwszy weekend ( a wzasadzie 4 dni ) zostały poświęcone na prześledzenie całego programu OpenWater Sport Diver, oraz standardów szkolenia naszej organizacji. Kursyinstruktorskie w głównej mierze polegają na przedstawieniu metod nauczania,prezentacji wykładów oraz ćwiczeń, radzenia sobie w różnych sytuacjach izapoznaniem się z polityką oraz standardami federacji. Formuła kursu była otyle rozbudowana, że kandydaci na instruktorów mogli uczyć się naprawdziwych kursantach chcących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, anie jak ma to zazwyczaj miejsce w symulacji gdzie rolę kursanta odgrywająinstruktorzy. I tak przez 4 dni nasi przyszli szkoleniowcy zdążyli opanowaći poprowadzić wszystkie wykłady z zakresu tematyki kursu Open Water SportDiver oraz prezentacji ćwiczeń w wodach płytkich. Drugi weekend został w poświęcony w całości szczeblom szkolenia AdvancedSport Diver, do których kandydaci mieli przygotować się z własnymiprezentacjami z wybranych szkoleń między innymi: kursów Dry Suit, Twin Set,Nitrox czy też Wrec & Cold Water. Również w tej części zmagań przyszłyminstruktorom dane było wykładać swój przygotowany materiał na prawdziwychkandydatach do stopnia nurka Advanced Sport Diver. Tak naprawdę koniec kolejnego weekendu, który był równie intensywny copoprzedni, to dopiero początek szkolenia instruktorskiego. Od tego momentuprzyszli instruktorzy muszą odbyć tak zwane asysty instruktorskie po okiemodpowiedniego instruktora trenera, co polega na prowadzeniu kursów nurkowychw pełnym zakresie czyli: wykładów, ćwiczeniach basenowych oraz nurkowaniachna wodach otwartych, w zakresie od szkoleń OWD do AOWD. Nasi Trenerzyprowadzący na bieżąco będą śledzić postęp i rozwój, aż w końcu (miejmynadzieje) podejmą decyzje o mianowaniu naszych kandydatów na poziomyinstruktorskie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

pięć + 20 =