• Czynne: Pon - Piąt. 8.00 - 17.00

Fundusz Europejski z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Fundusz Europejski z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

„Wdrożenie do działalności firmy CCR innowacji procesowych w postaci internetowego systemu szkoleniowego

mającego na celu umożliwienie zdalnej edukacji w trakcie kursów nurkowych oraz usprawnienie procesów

administracyjnych i zarządczych w firmie w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania

przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi.”

 

Cel projektu:                  Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy CCR poprzez wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowych w postaci platformy informatycznej przeznaczonej do realizacji szkoleń online, zarządzania ścieżkami szkoleń, zarządzania dokumentacją szkoleniową, analizą danych potrzebną do ewaluacji prowadzonych kursów, a także warsztatu zatrudnianych trenerów.

 

Planowane efekty:         Realizacja potrzeb zdefiniowanych przez Wnioskodawcę pozwoli firmie na usprawnienie działania firmy w zakresie świadczenia usług oraz zarządzania przedsiębiorstwem, zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez firmę, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych, rozszerzenie grona klientów.

Termin realizacji:         01.07.2022 – 30.06.2023             

Wartość projektu:         295 000,00 zł        

Kwota dofinansowania:  250 750,00 zł