TRIMIX INSTRUKTOR LEVEL I (Fundamentals) PSAI - 60 metrów + LEVEL II PSAI - 75 metrów

  • Kurs

Wymagania wstępne:
- uprawnienia Extended Range Nitrox Instructor
- uprawnienia Trimix Diver Level II (Expedition)
- przeprowadzenie co najmnie 2 kursów Extended Range Nitrox Diver
- co najmniej 1 asysta przy Instruktorze Trenerze Trymixowym na kursie z poziomu Trimix Diver
- kandydat powinien posiadać co najmniej 10 zalogowanych nurkowań trimixowych na głębokość do 75 m
- rekomendowane jest, aby kandydat posiadał umiejętności Narcosis Management Diver Level V 61 m.

Cena kursu: 

4.500 PLN + 150 PLN licencja + 350 PLN upgrade