Sport Diving INSTRUKTOR PSAI

 • Kurs

 

Kurs Instructor Qualification Course (IQC) jest programem, który ma nauczyć Cię jak być efektywnym Instruktorem PSAI. Celem tego programu jest zorganizowanie szkolenia dla wykwalifikowanych Divemaster’ów – Asystentów Instruktora PSAI (lub odpowiednika), którzy chcą zostać Instruktorami Sport Diving PSAI.
 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
 
Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:
 • PSAI Divemaster-Asystent Instruktora (lub odpowiednik)
 • Aktualny certyfikat Oxygen Provider (pomocy tlenowej)
 • Aktualny kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Pierwszej Pomocy Tlenowej
 • Musi mieć zalogowanych i potwierdzonych minimum 200 nurkowań.
 • Musi mieć przynajmniej rok doświadczenia w nurkowaniu w różnych warunkach środowiskowych i typach nurkowań (np. nocne, nawigacja, suchy skafander, nitrox, wrakowo-morskie, podlodowe itd.)
 • Musi mieć, co najmniej 18 lat
 • Zaliczyć podstawowy test pływacki
 
WYMAGANE MATERIAŁY INSTRUKTORSKIE DO KURSU
 
Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymają następujące materiały na kurs IQC:
 • Przewodnik Instruktorski PSAI
 • Dodatkowe materiały pomocnicze PSAI, np prezentacje Power Point
 • Standardy i Procedury PSAI
 
Dodatkowo każdy kandydat musi posiadać podręczniki do wszystkich kursów Sport Diver PSAI, które będzie samodzielnie prowadził.
 
PROGRAM
 
Kurs PSAI Instructor Qualification Course (IQC) jest podzielony na trzy części:
 • Techniki nauczania (w klasie i w wodzie)
 • Standardy i procedury szkoleniowe
 • Nurkowanie jako biznes
 
Program trwa minimum 7 dni (stacjonarnie lub wyjazdowo). Szczegółowy plan kursu jest ustalany indywidualnie z kandydatami.
 
RAMOWY PLAN KURSU
Dzień 1
Sprawdzenie dokumentów i rejestracja
Orientacja kursu                                                            
Rola instruktora PSAI w świecie biznesu nurkowego                                  
Filozofia szkoleniowa nurka PSAI                                                                
Przerwa na posiłek
Część 1 – PSAI Sport Diving Standards                                                      
TSN, Open Water Diver, Advanced OWD, Specialty Diver

Sala wykładowa

Dzień 2
Część 2 – PSAI Sport Diving Standards
Rescue Diver, kursy flagowe
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania akademickiego
Prezentacja nauczania w zbiornikach otwartych i zamkniętych
Warsztaty: Przygotowanie różnych prezentacji
Sala wykładowa
Dzień 3
Prezentacja nauczania akademickiego #1(kurs Open Water)
Ograniczanie ryzyka w nurkowaniu
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania na basenie #1 i 2 (kurs Open Water)
Prezentacja nauczania na basenie #2 (kurs Open Water)
Praktyczna demonstracja modeli nauczania
Sala wykładowa

Basen

Dzień 4
Prezentacja nauczania akademickiego #2(kurs Open Water)
Prezentacja nauczania akademickiego #3(kolejny kurs nurkowy)
Procedury administracyjne PSAI
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania na basenie #3 (kolejny kurs nurkowy)
Prezentacja nauczania na basenie #4 (końcowe sprawdzenie)
Teoria nurkowania -  ćwiczenia poprawiające

Sala wykładowa

Basen

Sala wykładowa

Dzień 5
Prezentacja nauczania kursu Open Water #1
Prezentacja nauczania kursu Open Water #2
Ocena Umiejętności ratunkowych (Rescue Diver)
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania kolejnego kursu nurkowego #3
Prezentacja nauczania w zbiorniku otwartym(końcowe sprawdzenie) #4
Zbiornik otwarty
Dzień 6
Prezentacja nauczania akademickiego #4(końcowe sprawdzenie)             
Warsztaty marketingowe
Przerwa na posiłek
Egzamin PSAI Diving Theory Exam
Egzamin PSAI Instructor Standards
Sala wykładowa
Dzień 7
Przygotowanie do prezentacji i egzaminów
Praktyczna prezentacja modeli nauczania (końcowe sprawdzenie)
Przerwa na posiłek
Konsultacje indywidualne, Podsumowanie IQC i Certyfikacja uczestników
Sala wykładowa
Basen

 

UPRAWNIENIA PO KURSIE

 
Jako Sport Diving Instructor PSAI będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia i certyfikowania następujących kursów PSAI:
 • Junior Open Water Sport Diver
 • Open Water Sport Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver – R.A.P.I.D.
 • Asystent Instruktora - Divemaster (Aby przeprowadzać kursy i certyfikować na tym poziomie, od instruktora wymaga się zdobycia odpowiedniego doświadczenia, potwierdzonego przeprowadzeniem 5 kursów Open Water Diver oraz 5 kursów Advanced Open Water Diver)
 • Kursy specjalizacji
 
Jako, że program IQC zawiera również omówienia i metody nauczania specjalizacji, Open Water Instructor PSAI staje się automatycznie instruktorem tych specjalizacji, dla których jest certyfikowany na poziomie nurka.
 
UWAGA!
Wyjątek stanowią kursy specjalizacji: NUREK PODLODOWY i WRAKOWO-MORSKI. Aby nauczać i certyfikować na tych poziomach wymagane jest odbycie asysty przy danym programie przeprowadzanym przez któregoś z  PSAI Instruktor Trainerów. Specjalizacja BASIC NITROX INSTRUCTOR – certyfikacja na ten poziom instruktorski wiąże się z dodatkową opłatą 500zł.
Kurs Instructor Qualification Course (IQC) jest programem, który ma nauczyć Cię jak być efektywnym Instruktorem PSAI. Celem tego programu jest zorganizowanie szkolenia dla wykwalifikowanych Divemaster’ów – Asystentów Instruktora PSAI (lub odpowiednika), którzy chcą zostać Instruktorami Sport Diving PSAI.
 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
 
Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:
 • PSAI Divemaster-Asystent Instruktora (lub odpowiednik)
 • Aktualny certyfikat Oxygen Provider (pomocy tlenowej)
 • Aktualny kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Pierwszej Pomocy Tlenowej
 • Musi mieć zalogowanych i potwierdzonych minimum 200 nurkowań.
 • Musi mieć przynajmniej rok doświadczenia w nurkowaniu w różnych warunkach środowiskowych i typach nurkowań (np. nocne, nawigacja, suchy skafander, nitrox, wrakowo-morskie, podlodowe itd.)
 • Musi mieć, co najmniej 18 lat
 • Zaliczyć podstawowy test pływacki
 
WYMAGANE MATERIAŁY INSTRUKTORSKIE DO KURSU
 
Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymają następujące materiały na kurs IQC:
 • Przewodnik Instruktorski PSAI
 • Dodatkowe materiały pomocnicze PSAI, np prezentacje Power Point
 • Standardy i Procedury PSAI
 
Dodatkowo każdy kandydat musi posiadać podręczniki do wszystkich kursów Sport Diver PSAI, które będzie samodzielnie prowadził.
 
PROGRAM
 
Kurs PSAI Instructor Qualification Course (IQC) jest podzielony na trzy części:
 • Techniki nauczania (w klasie i w wodzie)
 • Standardy i procedury szkoleniowe
 • Nurkowanie jako biznes
 
Program trwa minimum 7 dni (stacjonarnie lub wyjazdowo). Szczegółowy plan kursu jest ustalany indywidualnie z kandydatami.
 
RAMOWY PLAN KURSU
Dzień 1
Sprawdzenie dokumentów i rejestracja
Orientacja kursu                                                            
Rola instruktora PSAI w świecie biznesu nurkowego                                  
Filozofia szkoleniowa nurka PSAI                                                                
Przerwa na posiłek
Część 1 – PSAI Sport Diving Standards                                                      
TSN, Open Water Diver, Advanced OWD, Specialty Diver

Sala wykładowa

Dzień 2
Część 2 – PSAI Sport Diving Standards
Rescue Diver, kursy flagowe
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania akademickiego
Prezentacja nauczania w zbiornikach otwartych i zamkniętych
Warsztaty: Przygotowanie różnych prezentacji
Sala wykładowa
Dzień 3
Prezentacja nauczania akademickiego #1(kurs Open Water)
Ograniczanie ryzyka w nurkowaniu
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania na basenie #1 i 2 (kurs Open Water)
Prezentacja nauczania na basenie #2 (kurs Open Water)
Praktyczna demonstracja modeli nauczania
Sala wykładowa

Basen

Dzień 4
Prezentacja nauczania akademickiego #2(kurs Open Water)
Prezentacja nauczania akademickiego #3(kolejny kurs nurkowy)
Procedury administracyjne PSAI
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania na basenie #3 (kolejny kurs nurkowy)
Prezentacja nauczania na basenie #4 (końcowe sprawdzenie)
Teoria nurkowania -  ćwiczenia poprawiające

Sala wykładowa

Basen

Sala wykładowa

Dzień 5
Prezentacja nauczania kursu Open Water #1
Prezentacja nauczania kursu Open Water #2
Ocena Umiejętności ratunkowych (Rescue Diver)
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania kolejnego kursu nurkowego #3
Prezentacja nauczania w zbiorniku otwartym(końcowe sprawdzenie) #4
Zbiornik otwarty
Dzień 6
Prezentacja nauczania akademickiego #4(końcowe sprawdzenie)             
Warsztaty marketingowe
Przerwa na posiłek
Egzamin PSAI Diving Theory Exam
Egzamin PSAI Instructor Standards
Sala wykładowa
Dzień 7
Przygotowanie do prezentacji i egzaminów
Praktyczna prezentacja modeli nauczania (końcowe sprawdzenie)
Przerwa na posiłek
Konsultacje indywidualne, Podsumowanie IQC i Certyfikacja uczestników
Sala wykładowa
Basen

 

UPRAWNIENIA PO KURSIE

 
Jako Sport Diving Instructor PSAI będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia i certyfikowania następujących kursów PSAI:
 • Junior Open Water Sport Diver
 • Open Water Sport Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver – R.A.P.I.D.
 • Asystent Instruktora - Divemaster (Aby przeprowadzać kursy i certyfikować na tym poziomie, od instruktora wymaga się zdobycia odpowiedniego doświadczenia, potwierdzonego przeprowadzeniem 5 kursów Open Water Diver oraz 5 kursów Advanced Open Water Diver)
 • Kursy specjalizacji
 
Jako, że program IQC zawiera również omówienia i metody nauczania specjalizacji, Open Water Instructor PSAI staje się automatycznie instruktorem tych specjalizacji, dla których jest certyfikowany na poziomie nurka.
 
UWAGA!
Wyjątek stanowią kursy specjalizacji: NUREK PODLODOWY i WRAKOWO-MORSKI. Aby nauczać i certyfikować na tych poziomach wymagane jest odbycie asysty przy danym programie przeprowadzanym przez któregoś z  PSAI Instruktor Trainerów. Specjalizacja BASIC NITROX INSTRUCTOR – certyfikacja na ten poziom instruktorski wiąże się z dodatkową opłatą 500zł.

Cena kursu: 

7000 PLN + 150 PLN licencja + opłata instruktorska brutto