Inspiration z classic electronic + inspiration z vision electronic

  • Obieg zamknięty powietrze
  • Kurs Combo

Inspiration z classic electronic + inspiration z vision electronic

Cena kursu: 

5.000 PLN* + 150 PLN licencja + 250 PLN manual brutto

*Wszystkie ceny zawierają: sofnolime, gazy (powietrze, tlen) oraz wypożyczenie sprzętu (w tym unitu) na cały kurs.
Dla osób posiadających własną jednostkę CCR cena kursu jest obniżona o 1000 PLN.