EXTENDED RANGE NITROX INSTRUKTOR PSAI

  • Kurs

Wymagania wstępne
- uprawnienia Advanced Nitrox Instructor
- uprawnienia co najmniej Trimix Diver Level I (Fundamental)
- przeprowadzenie co najmniej 3 kursów Advanced Nitrox Diver
- co najmniej 1 asysta przy Instruktorze Trenerze na kursie ERN Diver
- rekomendowane jest, aby kandydat posiadał umiejętności Narcosis Management Diver Level IV 55 m.

Cena kursu: 

5000 PLN + 150 PLN licencja + 350 PLN upgrade