Asystent Instruktora PSAI

  • Kurs

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Po ukończeniu tego kursu można przystąpić do kursu instruktorskiego, kurs ten daje również możliwość związania się zawodowo z nurkowaniem.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
- ukończone 18 lat
- posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER lub równoważnego
- posiadanie stopnia NURKA RATOWNIKA - RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE) + PIERWSZA POMOC (FIRST AID/CPR)
- posiadanie zalogowanych min. 100 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (minimum 10 godz.)
- historia nurkowania PSAI i innych organizacji
- obowiązki NURKA LIDERA - PRZEWODNIKA - Asystenta Instruktora
- organizacja nurkowania
- procedury awaryjne
- nauka o stresie
- standardy prawne
- egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE (minimum 10 godz.)
- testy pływackie
- ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
- ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
- ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
- procedury awaryjne
- asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH (minimum 10 godz. i minimum 10 nurkowań ,w tym nurkowania egzaminacyjne)
- sprawdzenie wyposażenia
- odprawa
- zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
- techniki „buddy system" systemu partnerskiego
- postępowanie w przypadku braku powietrza
- wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
- symulacja przystanku dekompresyjnego 5m/5min

NURKOWANIE EGZAMINACYJNE - głębokość Max. 40m

UPRAWNIENIA Asystenta Instruktora
- może nurkować do 40 metrów
- nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego.
- może asystować aktywnemu instruktorowi PSAI podczas kursów których program nie przekracza umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
- może przystąpić do kursu instruktorskiego

 

Cena kursu: 

3500 PLN + 150 PLN licencja + manual + opłata Asystent Instruktora brutto