ADVANCED GAS BLENDER INSTRUKTOR PSAI

  • Kurs

Przygotowanie żądanej mieszaniny oddechowej zawierającej hel, wymaga opanowania techniki oraz precyzji w odpowiedniej proporcji gazów składowych. Kurs ten przygotowuje instruktorów do naucznania technik sporządzania mieszanek Nitrox, Trimix, Heliox.

Wymagania wstępne:
  - Sport Diving Instructor PSAI
  - Trimix Diver LEVEL I
  - Advanced Gas Blender

Cena kursu: 

2000 PLN + 150 PLN licencja + 350 PLN upgrade